Usvojen izvještaj o izvršenju budžeta – suficit pola miliona

Odbornici Skupštine opštine Foča usvojili su danas izvještaj o izvršenju opštinskog budžeta za 2018. godinu, koji pokazuje da je ostvaren suficit od 543.277 KM.

U prošloj godini u opštinsku kasu slilo se 11.267.345 KM prihoda, a potrošeno je 10.724.068 KM.

Poreski prihodi bili su zastupljeni sa 66 odsto, dok neporeski čine 19 odsto, a ostatak grantovi i transferi.

Načelnik Mašić je istakao da se suficitom izašlo iz kumulativnog deficita, koji je ranijih godina opterećivao poslovanje opštine.

„Ono što se vidi svake godine u izvještaju budžeta, a to nije karakteristično samo za naš budžet, je nepovoljna struktura prihoda, koja se jedino može promijeniti velikim investicijama, koje mogu donijeti i velike prihode lokalnoj zajednici“, rekao je Mašić.

On je izrazio očekivanje da će najavljene velike investicije u izgradnju hidroelektrana na rijeci Drini, te magistralnih puteva Foča-Šćepan Polje i Foča-Tjentište, značajno promijeniti prihodovnu stranu budžeta u korist vlastitih prihoda opštine.

Izvor: Radio Foča