UG „Tračak nade“ Foča: Aktivna briga o korisnicima u vanrednim okolnostima

Udruženje „Tračak nade“ tokom vanrednih okolnosti izazvanih epidemijom virusa korona, koje su trajale duže od dva mjeseca, putem alternativnih oblika rada i komunikacije, aktivno je brinulo o svojim korisnicima.

Imajući u vidu značaj kontinuiteta u procesu učenja i razvoja djece, u proteklom periodu organizovali su nekoliko onlajn grupnih kreativno-terapijskih radionica, u kojima su objedinili učenje, igru i akciju, i na taj način zainteresovali članove da budu aktivni učesnici.

Istovremeno, vodili su računa da porodice korisnika članova udruženja ni u čemu ne oskudijevaju, te su realizovali nekoliko akcija podjele paketa sa životnim namirnicama.

-U saradnji sa Kabinetom načelnika opštine Foča i opštinskim službama svakoj porodici sa teritorije opštine Foča obezbjedili smo sjemenski materijal i rasad u vrijednosti od 250 KM. Pored toga, Fond otvorenog društva donirao je sredstva za nabavku osnovnih životnih namirnica i sredstava za ličnu higijenu svim porodicama Gornjodrinske regije koji su članovi Udruženja-navodi se u saopštenju Udruženja „Tračak nade“.

Iz Udruženja su ukazali na veliki značaj njihovih volontera, koji su im i u vrijeme pandemije bili važan resurs.

-Uvjerili smo se da je njihova uloga još veća u izazovnim vremenima. Oni su pokazali svoju volontersku solidarnost i dali podršku i doprinos u realizaciji kreativnih radionica i ostalih aktivnosti-ističe se u saopštenju.

Povodom Svjetskog dana porodice, koji se širom svijeta obilježava danas, Udruženje „Tračak nade“ jednu od kreativnih radionica posvetilo je porodici.

Poručili su da porodica  pruža utočište od spoljnog svijeta, blagostanje i osjećaj pripadnosti, te da snaga porodice i porodičnog gnijezda ima neprocjenjiv značaj za svako ljudsko biće.

-Društvo može da ide naprijed, samo ako u sebi objedinjuje zdrave porodice, a porodica da bi bila zdrava, mora da njeguje srdačne odnose među svojim članovima. Upravo zbog toga, Udruženje akcenat stavlja na podršku cijeloj porodici, jer smo svjesni da cijeli taj sistem moramo njegovati, te da je osim podrške kroz institucionalne usluge porodica glavni partner na putu postizanja individualnih ciljeva djeteta-navodi se u saopštenju Udruženja.

Izvor: Radio Foča