Sveti Đorđe- Hristov vojnik protiv zla

U kalendaru Srpske pravoslavne crkve danas je 23. april, dan posvećen Svetom Velikomučeniku Georgiju. Na ovaj dan 303. godine, rimski car Dikolecijan posjekao je vojvodu svoje vojske Georgija zbog toga što nije htio da se odrekne hrišćanske vjere.

Georgije je rođen u drugoj polovini trećeg vijeka u Maloj Aziji i kao veoma mlad postao je vojvoda u vojsci rimskog imperatora Dioklecijana.

Zbog toga što je branio hrišćansku vjeru i protivio se progonima hrišćana, Dioklecijan je bacio Georgija u tamnicu i osudio ga na najteže muke.

Vidjevši da muke ne moge da slome ni tijelo ni Georgijevu vjeru, Dioklecijan je odlučio da ga pomiluje pod uslovom da prinese žrtvu rimskim božanstvima.

Georgije je na kipu, kojem je trebalo da prinese žrtvu, načinio krsni znak, nakon čega se statua mnogobožačkog idola rasprsnula. Vidjevši ovo, Dioklecijanova žena Aleksandra je uzviknula: “I ja verujem u Georgijevog Boga!”, na šta Dioklecijan naredi da im bude odrubljena glava, što je i učinjeno.

Grčko ime Georgije, u srpskoj varijanti Đorđe, na naš jezik može se prevesti kao “zemljoradnik”, od geo-zemlja i ergo-raditi.

Izvor: Radio Foča