Saopštenje Dom zdravlja Foča

Sve osobe koje dolaze na područje opštine Foča iz zemalja/područja zahvaćenih infekcijom virusa „COVID-19“ treba da kontaktiraju isključivo putem telefona porodičnog doktora na brojeve telefona: 058/212-099 i 058/211-440 (od 07.00-21.00 časova), Higijensko – epidemiološku službu na broj telefona: 058/220-141  (od 07.00-15.00 časova) ili Službu hitne medicinske pomoći na brojeve telefona: 124 i 058/212-099 (24 časa dnevno) radi informacija o daljem postupanju.

Apelujemo na stanovnike opštine Foča kojima je izrečena mjera čatrnaestodnevne kućne izolacije i zdravstvenog nadzora zbog korona virusa, da strogo poštuju istu, te da ni u kom slučaju ne napuštaju svoje domove.

U suprotnom će biti sankcionisani od strane Zdravstvene inspekcije i Komunalne policije, koje će svakodnevno vršiti kontrolu provođenja kućne izolacije i zdravstvenog nadzora, te postupati u skladu sa svojim ovlaštenjima.