Počela gradnja kuće za pustinjaka Vita

Sredstvima prikupljenim u dobrotvornoj akciji, u Gornjem Kreminu kod Foče počela je gradnja kuće za Vitomira Škipinu, jedinog stanovnika tog sela koji već šest godina živi u stajskom objektu zajedno sa kozama.

U dobrotvornoj akciji, koju je u januaru pokrenula Parohija ustikolinska Srpske pravoslvne crkve, prikupljeno je oko 4.000 KM i nešto građevinskog materijala, a gradnja kuće počela je čim su to vremenske prilike dozvolile.

Predsjednik Crkvenog odbora parohije ustikolinske Milan Gagović kaže da je lokalni makadamski put u teškom stanju, tako da kamioni proljetos, zbog čestih kiša, nisu uspijevali da izvuku materijal.

“Čim je zasušilo, krenuli smo sa akcijom, tako da je urađena ploča, zidanje je došlo do serklaža, očekujemo sada da nam stignu građa i lim, tako da za dvadesetak dana očekujemo da ćemo ukroviti objekat”, kaže Gagović.

Uz novac i materijal, pomoć stiže i u radnoj snazi.

Zidar Vlado Babić radi bez naknade.

” Drago mi je bilo kada je akcija pokrenuta i tada sam obećao Vitu da ću mu, što god mognem svojim rukama, doći da pomognem. Ja bih i tako bio kod kuće, bolje da njemu pomognem, njemu znači jedan red ovog zida, on sam ne može ništa. Neka uradimo danas dva reda, dosta je, što god je početo da se pravi to će se završiti”, kaže Babić.

Kuća je površine 35 metara kvadratnih, a Vito ističe da mu je to sasvim dovoljno.

“Tu se mogu preporoditi, samo da imam kupatilo i da se imam gdje malo ogrijati, jer zime su ovdje stvarno teške”, kaže Vito.

Vito je u Kreminu živio do šeste godine, kada je odselio za Vogošću, odakle je, nakon posljednjeg rata, izbjegao u Mokro kod Pala.

U zavičaj, na spaljenu djedovinu, dolazio je ljeti, a prije šest godina je odlučio da se tu nastani za stalno, pa je izgradio stajski objekat za koze u koji se i on smjestio čekajući donaciju od nadležnih institucija, koja nikada nije stigla.

Pomoć za gradnju njegovog novog doma može se uplatiti na broj žiro – računa Crkvene opštine Ustikolina u Adiko banci: 5520240001887283, sa naznakom – Vito Škipina. 

Izvor: Radio Foča