Novi rektor Kulić: Vratiti ugled Univerzitetu u Istočnom Sarajevu

Dekan Medicinskog fakulteta u Foči Milan Kulić, koji je na ponovljenom konkursu izabran za novog rektora Univerziteta u Istočnom Sarajevu, u razgovoru za Radio Foču ističe da će mu, nakon što u oktobru preuzme funkciju rektora, glavni zadaci biti vraćanje ugleda Univerzitetu i povećanje kvaliteta nastave i naučno-istraživačkog rada.

Na jučerašnjoj izbornoj sjednici Senata Univerziteta  Kulić je jednoglasno izabran za novog rektora, a dužnost će preuzeti 1. oktobra, nakon isteka mandata sadašnjeg rektora Steva Pašalića.

Za izbornu sjednicu Senata, koja je održana u decembru prošle godine, kada je za rektora izabran Branko Krsmanović, Kulić navodi da je utvrđeno da je bila nelegalna zbog zloupotrebe studentskog organizovanja.

“Studenti članovi Senata, njih je pet, niko nije biran po Zakonu o studentskom organizovanju, a to znači da moraju biti redovni studenti koji su upisali godinu. Nakon žalbe, inspekcija i ministartvo su poništili taj izbor, konkurs je ponovo raspisan, a ja sam bio jedini kadidat” kaže Kulić.

On ističe da je njegov izbor jedna vrsta priznanja Medicinskom fakultetu, koji važi za najorganizovaniji fakultet ovog univerziteta, te da mu je posebno  važno što je odluka Senata bila jednoglasna.

Kulić napominje da je urgentno potrebno vratiti ugled Univerzitetu u Istočnom Sarajevu.

“Posljednjih nekoliko mjeseci, možda i godinu dana, sa Univerziteta su u javnost išle ružne informacije i to se mora zaustaviti. Mnogo manje pažnje smo posvetili promovisanju dobrih stvari, a ima ih- svakodnevno neko od dekana, profesora, studenata našeg univerziteta osvaja značajne nagrade na evropskim i svjetskim prostorima”, podsjeća Kulić.

On dodaje da je drugi važan zadatak na kome će insistirati povećanje kvaliteta nastave i naučno-istraživačkog rada, jer je, kako navodi, evidentno da Univerzitet u Istočnom Sarajevu zaostaje  za univerzitetima u okruženju po broju objavljenih radova u međunarodnim časopisima i po citiranosti radova.

“To je donekle i logično, jer smo najmlađi univerzitet, ali na tome se mora intenzivno raditi, ako hoćemo da budemo mjerljivi sa okruženjem, odnosno ako hoćemo da dovedemo do internacionalizacije univerziteta. Moramo da povećamo uslove izbora u nastavnička i saradnička zvanja, odnosno da jedan od uslova budu objavljeni radovi u međunarodnim časopisima, koji su u bazama podataka indeksirani na SCI listi”.

Prema Kulićevim riječima, potrebno je povećati međunarodnu razmjenu nastavnika, saradnika i studenata.

“Plan je da se u narednih nekoliko godina taj procenat poveća za najmanje deset odsto. Na takav način ćemo uspostaviti vezu sa fakultetima u okruženju i Evropi, a posebno je to važno za mlade naučnike i istraživače da se odmah na startu upoznaju sa hijerarhijom u naučno-istraživačkom radu”.

Kulić smatra da nastavne planove treba stalno usavršavati i mijenjati u skladu sa trendovima na evropskim univerzitetima, te veću pažnju posvetiti praktičnom dijelu nastave i uvijek osluškivati tržište rada i potrebe lokalnih zajednica.

Izvor: Radio Foča