Međunarodni dan sestrinstva: Medicinske sestre stubovi zdravstvenog sistema

Svake godine medicinske sestre cijelog svijeta obilježavaju 12. maj, sjećajući se rođendana Florens Najtingel, začetnice modernog sestrinstva, koja je polovinom 19. vijeka inicirala ulazak profesionalno obrazovanih žena u zdravstvenu njegu bolesnih, te davne 1860. godine u Londonu otvorila prvu školu za medicinske sestre.

Svake se godine na ovaj dan zdravstveni profesionalci i javnost osvrnu na rad i ulogu medicinske sestre u njezi bolesnih i zaštiti zdravih ljudi, čija  zdravstvena zaštita je nezamisliva bez medicinskih sestara.

Tako se i danas članovi Udruženja medicinskih sestara i tehničara regije Foča brinu o zdravlju građana Foče. Povodom Međunarodnog dana sestrinstva danas se u glavnoj gradskoj ulici mjeri krvni pritisak i nivo šećera u krvi. „Prema vrijednostima krvnog pritiska i nivoa glukoze u krvi koje smo dobili možemo reći da su one, do sada, približno normalne. Mogu reći, da je prema ovim podacima, zdravlje stanovništva dobro“, rekao je sekretar Udruženja Slađan Milanović.

DAN SESTRINSTVA 1

Udruženje Medicinskih sestara i tehničara regije Foča broji više od 200 članova i kontinuirano radi na njihovoj edukaciji, dodaje Milanović. „Udruženje konstantno šalje medicinske sestre i tehničare na seminare i kongrese tako da s pravom mogu reći da su naše sestre edukovane i da mogu biti ravnopravni članovi u timu sa ljekarima. Medicinske sestre i tehničari su stubovi svakog zdravstvenog sistema“.

Medicinske sestre se danas susreću sa brojnim izazovima. Uslovi za rad su sigurno bolji nego ranije, ali zahtjevi pacijenata, njihova prava kao i prava sestara i tehničara često znaju biti ugrožena. Ipak,  uz stalnu obrazovanje, napredovanje i poštovanje prema onima koji nam čuvaju život, sestrinski posao će se održati zauvijek.

Izvor: Radio Foča