Aktivnosti u mjesnoj zajednici Zavait

Mještani sa područja Mjesne zajednice Zavait pokrenuli su inicijativu za izgradnju spomenika poginulim borcima sa Zavaita u otadžbinskom ratu. Izabran je Odbor za izgradnju , a predsjednik Odbora je Vukola Sekulović . Ovih dana organizovane su dvije akcije na uredjenju školskog dvorišta gdje će biti izgradjen spomenik.

„Želim da istaknem da je inicijativa u potpunosti podržana od strane Boračke organizacije Foča, ŠG „ Maglić“ Foča ,privatne firme „Tehnogradnja“, a nadamo se da će nas podržati i izvršna vlast u Foči . Već su izvedene dvije akcije koje su bile usmjerene na uredjenje skolskog dvorišta gdje ce biti postavljen spomenik , i moram da naglasim da sam veoma  zadovoljan odzivom pozvanih na akciju , takođe , zahvalio bih se „ Šumarstvu“ i „Tehnogradnji“, odnosno rukovodstvu ovih firmi na jučerasnjem učesću sa svojom mehanizacijom.

U narednom periodu imaćemo jos radova na uredjenju  dvorista i same lokacije za spomenik  , kao i aktivnosti na prikupljanju finansijskih sredstava , gdje ce biti uključeni i gradjani sa svojim ličnim sredstvima“, rekao je Vukola Sekulović.

Odbor za izgradnju Spomenika