dihtovanje

– Zaštita od vjetra 95%, od buke i prašine 80%
– Ušteda na energiji za grijanje 30%
– Povećanje temperature do 6%
– Garancija trajna

MAKSIMALNA ZAŠTITA OD HLADNOĆE
ŠTEDITE NOVAC…ŠTEDEĆI ENERGIJU

Tel: 062 189 851; Email: sandaza2000@yahoo.com