jagodasto_voce_2_280715_tw1024
Obavještavamo sve zainteresovane da će se 16.10.2017. godine održati osnivačka skupština udruženja proizvođača jagodičastog i bobičastog voća Foča.
 
Početak skupšine je planiran u 17:00h u sali D.P.O., a za skupštinu je planiran sledeći dnevni red:
 
1. Osnivanje Udruženja…, 2.Usvajanje Statuta Udruženja… 3.Izbor organa upravljanja Udruženja…
4.Razno