1

Stručna ekipa arheologa i konzervatora iz Trebinja i Bijeljine otpočela je probna arheološka iskopavanja i istraživanja srednjovjekovnog manastirskog kompleksa u porti Crkve Svetog Georgija u Novom Goraždu

Arheolog i direktor „Muzeja Hercegovine“ iz Trebinja, Ivana Grujić, koja je ujedno i rukovodilac ovih terenskih istraživanja i arheolog „Muzeja Semberije“ iz Bijeljine Snježana Antić su na osnovu odobrenja Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa otpočeli praćenje zemljanih radova na čišćenju temelja pomoćne crkvene zgrade i probno arheološko iskopavanje i istraživanje u porti crkve Svetog Georgija u Novom Goraždu. Pomenuta arheološka istraživanja će trajati do 23. septembra 2017. godine.

2

Arheološka i arhitektonska istraživanja na ovom lokalitetu vršena su i osamdesetih godina dvadesetog vijeka, pod rukovodstvom doktora Zdravka Kajmakovića, kada je istraživana srednjovjekovna crkva, kao i kasnije od strane arheologa doktorke Milice Kosorić, kada je istraživano srednjovjekovno groblje u manjem obimu, rekla nam je arheolog Ivana Grujić, te dodala da je cilj ovogodišnjih istraživanja utvrditi gabarite srednjovjekovnog manastirskog kompleksa i zgrade u kojoj je bila smještena Goraždanska štamparija.

3

Tokom srednjeg vijeka, tačnije u periodu od 1519. do 1523. godine na lokalitetu crkve Svetog Georgija u Novom Goraždu, funkcionisala je i radila čuvena Goraždanska štamparija. U tom kratkom periodu štampane su tri izuzetno značajne knjige za kulturnu istoriju Bosne i Hercegovine i to: Službenik goraždanski iz godine, Psaltir goraždanski iz 1521. godine i Molitvenik goraždanski iz 1519. godine.

4

Od 2008. godine graditeljska cjelina Crkva Svetog Georgija ima status Nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine. Izvođenje ovogodišnjih arheoloških istraživanja vrši se uz podršku Opštine Novo Goražde i Srpske Pravoslavne crkve.

Izvor: novogorazde.rs.ba