20170909_102533

Stalno usavršavanje i  primjena modernih metoda, edukacija kadra, ali i podizanje nivoa svijesti oralne higijene kod stanovništva, ciljevi su stomatologije 21.vijeka, istaknuto je na Osmom međunarodnom simpozijumu stomatologa koji se održava na Medicinskom fakultetu u Foči. Na kongresu, koji je okupio brojne stručnjake iz Makedonije, Srbije i Republike Srpske, predstavljena su najnovija naučna i tehnološka dostignuća u oblasti stomatologije, a razmijenjena su iskustava i znanja vodećih stručnjaka u toj oblasti.

Protetika koja spada u jednu od najkreativnijih grana stomatologije sve više ide u korak sa vremenom. Uz pomoć modernih tehnologija sve efikasnije omogućava da se u isto vrijeme nadoknade izgubljeni zubi i ostvari najbolji estetski efekat. O mogućnostima koje pruža savremena protetika dobro su upoznati i pacijenti, kaže Ivica Stančić , profesor Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i dodaje da je komunikacija sa pacijentima ključna za napredak protetike:

-Pacijenti prate nove trendove i dolaze dobro informisani o najnovijim dostignućima ne samo iz stomatološke protetike, već stomatologije uopšte. Ta komunikacija sa pacijentima u savremenom dobu je jedna od najkompleksnijih karika u planiranju zubnih nadoknada, te u tom smislu, pristup pacijentu, prvi kontakt i plan terapije, je na nama, odnosno da objasnimo šta je u datom trenutku najbolje rješenje za njih-objašnjava Stančić.

20170909_102353

Da ne bi došlo do primjene savremenih protetičkih metoda, vrlo je važno voditi računa o oralnoj higijeni još od malih nogu. Stručnjaci kažu da mladi naraštaji imaju dosta razvijenu svijest o zdravlju zuba, a  dječija stomatologija predstavlja i obavezni vid zdravstvene zaštite čije troškove pokrivaju javni fondovi. Ipak, najbolja preventiva je zdrava ishrana, kaže profesor Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Dejan Marković:

-Način ishrane je ono što dovodi do karijesa i kada to shvatimo onda će nam svima biti mnogo lakše. Oni koji često i dugo jedu bilo koju hranu i zadržavaju je često u ustima imaju puno karijesa. Oni koji jedu brzo i ne jedu puno slatkiša ili ne često, imamu uvijek manje karijesa, čak bez obzira da li redovno prali ili ne prali zube-ističe Marković.

Osim o značaju i savremenim procedurama u oblasti protetike i dječije stomatologije na Simpozijumu je bilo riječi i o alergijskim reakcijama koje mogu da izazovu zubne proteze. Predavanje o ovoj problematici održao je Sašo Elenčevski, profesor Stomatološkog fakuleteta Univerziteta Svetih Kirila i Metodija u Skoplju:

-To su svakodnevni problemi kod pacijenata koji mogu da budu alergični na neku od komponenti, a uglavnom su to kandidijaze koje su česte kod starijih osoba koje nose proteze duže vremena i ne održavaju dobru higijenu. Najbolje je postaviti pravu dijagnozu, a poslije laboratorijiskih nalaza, veoma bitna je dobra oralna higijena-pojasnio je Elenčevski.

20170909_102658

Novine u praksi i teoriji moraju se pratiti kako bi stomatologija odgovorila zahtjevima pacijenata. Upravo to je i cilj Simpozijuma , na kome se kroz interesantna predavanja i poster sesije najnovija dostignuća u ovoj oblasti predstave učesnicima i na taj način prenesu u matične zemlje bivše Jugoslavije.

-Mi ovdje imamo predavače sa Stomatoloških fakulteta iz Beograda, Vojno-medicinske akademije, Skoplja, Banjaluke i Foče, a prvi put imamo organizovanu poster sesiju. Povezivanje velikog broja stomatoloških centara u jednu cjelinu je pravi način da se pruži edukacija kolegama, da se prate trendovi u stomatologiji koja se rapidno razvija, a krajni cilj je da sve ono što može da se radi u svijetu može da se radi i na našim prostorima, odnosno da naši pacijenti budu korisnici najkvalitetnijih stomatoloških usluga-rekao je pomoćnik dekana Medicinskog Fakulteta u Foči za Stomatološki odsjek, Nikola Stojanović.

Osmi simpozijum organizovali su Komora doktora stomatologije RS i Medicinski fakultet u Foči.

Izvor: Radio Foča