Nakon nedavnog otkrića dvije nove vrste pećinske faune, u pećini Peruc u Izbišnu, protekle sedmice organizovana je još jedna biospeleološka ekspedicija. Članovi Speleološkog društva “Vučja stopa” iz Foče zajedno sa stručnjacima iz Beograda, Novog Sada, Trebinja i Francuske, istraživali su pećine i jame na području naše opštine.

Nedavno otkrivene vrste, pećinske mokrice i tvrdokrilca, predstavljaju nove vrste podzemne faune koje su nove i za nauku, kaže profesor Zoologije Prirodno-matematičkog fakulteta iz Novog Sada, Ivo Karaman. “Podzemna fauna karakteristična za dinarsko područje je,  u svjetskim okvirima, kao nadzemna fauna Amazona. Za Balkansko poluostrvo centar diverziteta je  istočna Hercegovina, južna Dalmacija i južna Crna Gora. Znali smo da je ovaj kraj zanimljiv i neistražen, ali nismo očekivali ovakve rezultate koje smo našli”, navodi Karaman.

U ekipi  speleološke ekspedicije na podrucju naše opštine bila je asistent na predmetu Zoologije PMF-a iz Novog Sada Iva Njunjić. “Ovaj teren, ovaj dio BiH je jako interesant i vrlo je perspektivan za buduća istraživanja”, kaže Njunjićeva.

U istraživanju okoline Foče, koje je trajalo proteklih sedam dana, učestvovao je i francuski biospeleolog Mišel Pere. Za narednu godinu u planu je medjunarodna speleološka i biospeleološku ekspedicija u kojoj bi učestvovali speleolozi i biospeleolozi iz više evropskih država.

U pećinu je moguć pristup suvim kanalom koji je trenutno jedina fizička veza sa  glavnim kanalom. Uskim kanalima pećine protiče stalni vodeni tok, koji je na pojedinim mjestima dubok i do 1 m. U vrijeme velikih kiša događa se da poplavi i suvi kanal. Slično ostalim speleološkim objektima u blizini kanjona rijeke Bistrice i u ovoj pećini se na nekoliko mjesta nalaze sifoni. Ukupna dužina istraženih kanala pećine Peruc je 299 m.